Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1856

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Κύριλλος ο Ζ΄. 1831.

 Έδρα Κωνσταντινούπολη.-

α) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος. 15-08-1848.

β) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και λοιποί τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Χριστουπόλεως Παγκράτιος. -08-1796.
  Εν Αγίω Όρει.

 2. Ο Εδέσσης Ιωακείμ. -12-1827.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Αναστασιουπόλεως Χρύσανθος. 1839.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Σεβαστείας Παΐσιος. 1840.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 5. Ο Μυρέων Κύριλλος. -05-1842. (+ 1856).
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 6. Ο Παμφίλου Σεραφείμ. 29-06-1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 7. Ο Αριστείας Μεθόδιος. 1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 8. Ο Μελιτουπόλεως Ευγένιος. 1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 9. Ο Ευμενείας Πανάρετος. -02-1846.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 10. Ο Παιωνίας Ιερεμίας. 1848.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 11. Ο Αργυρουπόλεως Σεραφείμ. 10-10-1848.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 12. Ο Μελιτηνής Μελέτιος. -02-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 13. Ο Ρύμνης Πανάρετος. -04-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 14. Ο Αυγουστουπόλεως Αγάπιος. 1851.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 15. Ο Ξανθουπόλεως Καισάριος. 1851.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 16. Ο Πατάρων Πολύκαρπος. -07-1852.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 17. Ο Τριμυθούντος Χρύσανθος. -12-1854.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 18. Ο Κλαυδιουπόλεως Προκόπιος. 17-04-1855.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 19. Ο Χαριουπόλεως Δωρόθεος. 06-12-1855.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

γ) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Εφέσου Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. περ. 1823.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοποι

 1. Ο Κρήνης και Ανέων Αμβρόσιος. 1846.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 2. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Διονύσιος. 1848.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Αρκαδιουπόλεως Άνθιμος. περ. 1850.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

 2. Ο Ελαίας Χρύσανθος. 1851.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

δ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 16-02-1853.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοποι

 1. Ο Μοσχονησίων Κύριλλος. 14-06-1855.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Ερυθρών Άνθιμος. 1847.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 ε) Μητρόπολη Νεοκαισαρείας (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Λεόντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 1848.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

Επίσκοπος

 1. Ο Νικοπόλεως Χριστοφόρος. 1832.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Δεκαπόλεως Χρύσανθος. 1850.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νεοκαισαρείας.

στ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία και Συρία επαρχιών.

 1. Ο Νικαίας Ιωσήφ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 1801.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 2. Ο Νικομηδείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -10-1821.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 3. Ο Κυζίκου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. -12-1827.
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 4. Ο Προύσης Κωνστάντιος. υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 14-06-1830.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 5. Ο Τραπεζούντος Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 1830.
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 6. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Θεόφιλος, υπέρτιμος. 1830.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 7. Ο Ικονίου Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 1830.
  Έδρα Ικόνιο (Konya).

 8. Ο Καισαρείας Παΐσιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 1832.
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

 9. Ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 1833.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 10. Ο Προικοννήσου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 1838.
  Έδρα Αλώνη (Harmanlı).

 11. O Αμασείας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου. 29-06-1839.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 12. Ο Πισιδίας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 1840.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 13. Ο Χαλεπίου Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος πρώτης Συρίας. 1844.
  Έδρα Χαλέπι (Ḥalab).

 14. Ο Αγκύρας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 17-07-1845.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 15. Ο Φιλαδελφείας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. -1849.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Θεοδωρουπόλεως Μελέτιος. 1840.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλκηδόνος.

 2. Ο Ευχαΐτων Μελέτιος. περ. 1845.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικομηδείας.

 3. Ο Λαμψάκου Πανάρετος. 1851.
  Βοηθός της Ι.Μ. Κυζίκου.

 4. Ο Ναζιανζού Γεράσιμος. 06-08-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Καισαρείας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Σουμελά.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1856): Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Γημεριώτης.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1856): Αρχιμανδρίτης Μελέτιος.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Βαζελώνος.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος.
Έδρα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Περιστερεώτα.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1856): Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Αερανόπουλος..
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1856): Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Ο τοποτηρητής της Ηγουμενείας Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Χρυσουλίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Ιωνοπόλεως.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Μέγας Λογοθέτης Νικόλαος Αριστάρχης.
Έδρα Ινέπολη (Inebolu).

ζ) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτες

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Πανάρετος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 1824.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Γρηγόριος. 1830.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 2. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Νεόφυτος. 1835.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 3. Ο Μετρών και Αθύρων Ζαχαρίας. 1840.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

η) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Διδυμοτείχου Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. 1822.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 2. Ο Δέρκων Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 1833.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 3. Ο Φιλιππουπόλεως Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 1834.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).

 4. Ο Αδριανουπόλεως Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 1837.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 5. Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Μελέτιος, υπέρτιμος. 1839.
  Έδρα Γενιτσέ (Γενισέα).

 6. Ο Βάρνης Πορφύριος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 1840.
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 7. Ο Αγχιάλου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 1840.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie).

 8. Ο Μεσημβρίας Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 13-11-1841.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 9. Ο Μαρωνείας Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. -12-1845.
  Έδρα Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).

 10. Ο Αίνου Γαβριήλ, υπέρτιμος. 1846.
  Έδρα Αίνος (Enez).

 11. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 15-03-1852.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol).

 12. Ο Γάνου και Χώρας Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 1853.
  Έδρα Χώρα (Hora).

 13. Ο Σηλυβρίας Μελέτιος, υπέρτιμος. 1853.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 14. Ο Λιτίτσης Ιωσήφ, υπέρτιμος. 27-07-1855.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 15. Ο Βιζύης και Μηδείας Ματθαίος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 29-09-1855.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Συνάδων Μελέτιος. -03-1851.
  Βοηθός της Ι.Μ. Διδυμοτείχου.

 2. Ο Λεύκης Ιλαρίων. 31-12-1851.
  Βοηθός της Ι.Μ. Φιλιππουπόλεως.

 3. Ο Ευδοξιάδος Χρύσανθος. -12-1855.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αδριανουπόλεως.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Καβάρνης.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Μέγας Λογοθέτης Νικόλαος Αριστάρχης.
Έδρα Καβάρνα (Kavarna).

θ) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 15-08-1843.

Έδρα Θεσσαλονίκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρδαμερίου Ιγνάτιος. -12-1831.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 2. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιωαννίκιος. περ. 1837.
  Έδρα Ίζβορο (Στρατονίκη) Χαλκιδικής.

 3. Ο Πολυανής Μελέτιος. -09-1840.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 4. Ο Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιος. 1849.
  Έδρα Κοζάνη.

 5. Ο Πλαταμώνος Ιερεμίας. περ. 1850.
  Έδρα Ραψάνη.

 6. Ο Καμπανίας Ιερόθεος. 1853.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

 7. Ο Κίτρους Θεόκλητος. 22-07-1853.
  Έδρα Κολινδρός Πιερίας.

 8. Ο Πέτρας Αγαθάγγελος. 1854.
  Έδρα Λιβάδι Ελασσώνος.

ι) Μητρόπολη Δράμας (εν Μακεδονία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Φιλίππων και Δράμας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 1840.
  Έδρα Αλιστράτη.

Επίσκοπος

 1. Ο Ελευθερουπόλεως Άνθιμος. περ. 1820.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Αμφιπόλεως Άνθιμος. 23-05-1854.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δράμας.

 ια) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μακεδονία Μητροπόλεων.

 1. Ο Βοδενών Άνθιμος, υπέρτιμος. -09-1823.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 2. Ο Μογλενών Νεόφυτος, υπέρτιμος. 1824.
  Έδρα Εμπόρειο Εροδαίας.

 3. Ο Σερρών Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 21-11-1832.
  Έδρα Σέρρες.

 4. Ο Σισανίου και Σιατίστης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. -09-1833.
  Έδρα Σιάτιστα.

 5. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μακεδονίας. 1836.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 6. Ο Μελενίκου Διονύσιος, υπέρτιμος. 02-09-1837.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 7. Ο Δεβρών Μελέτιος, υπέρτιμος. 1840.
  Έδρα Δίβρα (Debar).

 8. Ο Καστορίας Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης παλαιάς Βουλγαρίας. 1841.
  Έδρα Καστοριά.

 9. Ο Βερροίας Θεόκλητος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 1842.
  Έδρα Βέρροια.

 10. Ο Πελαγωνείας Βενέδικτος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 1842.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 11. Ο Σκοπίων Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 1844.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 12. Ο Πρεσπών και Λυχνιδών Διονύσιος, υπέρτιμος. 1845.
  Έδρα Αχρίδα (Ohrid ).

 13. Ο Γρεβενών Αγάπιος, υπέρτιμος. 1849.
  Έδρα Γρεβενά.

 14. Ο Κασσανδρείας Ιγνάτιος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 1850.
  Έδρα Βάλτα (Κασσανδρεία) Χαλκιδικής.

 15.  Ο Βελισσού Άνθιμος, υπέρτιμος. -10-1855.
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Περιστεράς Παΐσιος. 20-11-1854.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σκοπίων.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Εικοσιφοινίσσης.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Αζαρίας.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης.

ιβ) Μητρόπολη Ιωαννίνων (εν Ηπείρω).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιωαννίνων και Βελλάς Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 1849.
  Έδρα Ιωάννινα.

Επίσκοπος

 1. Ο Παραμυθίας Διονύσιος. περ. 1847.
  Έδρα Παραμυθιά.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Ευδοξιάδος Χριστοφόρος. περ. 1855.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ιωαννίνων.

ιγ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Κορυτσάς Νεόφυτος, υπέρτιμος. -11-1835.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 2. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Παντελεήμων, υπέρτιμος. 1838.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 3. Ο Άρτης και Πρεβέζης Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αιτωλίας. 1845.
  Έδρα Άρτα.

 4. Ο Δυρραχίου Ιωαννίκιος, υπέρτιμος. 1845.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 5. Ο Πωγωνιανής Πανάρετος, υπέρτιμος. 06-10-1854.
  Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου.
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Πωγωνιανής Πανάρετος διαμένει στο Βουκουρέστι, όπου και το Μετόχιο της Μονής Μολυβδοσκεπάστου.

 6. Ο Βελεγράδων Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 27-02-1855.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Οικονόμος Δημήτριος..
Έδρα Μέτσοβο.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Γηρομερίου.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1856): Αρχιμανδρίτης Προκόπιος.
Έδρα Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου Φιλιατών.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1856): Αρχιμανδρίτης Κοσμάς.
Έδρα Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου Φιλιατών.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πογδοριανής.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Σωσίνου.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Σαρακηνίστας.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλαιωτίσσης.

ιδ) Μητρόπολη Λαρίσης (εν Θεσσαλία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λαρίσης Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος δευτέρας Θετταλίας και πάσης Ελλάδος. 16-11-1853.
  Έδρα Λάρισα.

Επίσκοποι

 1. Ο Γαρδικίου Άνθιμος. -08-1839.
  Έδρα Ζάρκο Τρικάλων.

 2. Ο Τρίκκης Άνθιμος. 1846.
  Έδρα Τρίκαλα.

 3. Ο Θαυμακού Νικηφόρος. -03-1854.
  Έδρα Δομοκός.

 4. Ο Σταγών Θεόφιλος. 28-06-1854.
  Έδρα Καλαμπάκα.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Διοκλείας  Χρύσανθος. 24-06-1850.
  Βοηθός της Ι.Μ. Λαρίσης.

ιε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θεσσαλία Μητροπόλεων.

 1. Ο Δημητριάδος και Ζαγοράς Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Πελασγών. 1842.
  Έδρα Βόλος.

 2. Ο Ελασσώνος Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 1845.
  Έδρα Τσαριτσάνη.

 3. Ο Φαναριοφερσάλων Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Φθίας. 01-08-1854.
  Έδρα Φάρσαλα.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Τρικέρων.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος;
Έδρα Τρίκερι Μαγνησίας.

ιστ) Μητρόπολη Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 1845. (Εκλογή 28-08-1856, από π. Ιωαννίνων).

Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Καλλίνικος. 02-02-1832.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 2. Ο Χερρονήσου Μελέτιος. 17-01-1843.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγκαράθου.

 3. Ο Ιεράς και Σητείας Ιλαρίων. 27-01-1846.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 4. Ο Κυδωνίας και Κισάμου Κάλλιστος. 22-06-1846.
  Έδρα Χανιά.

 5. Ο Αρκαδίας Γρηγόριος. 20-03-1855.
  Έδρα Βιάννος Ηρακλείου.

 6. Ο Πέτρας Μελέτιος. 27-07-1855.
  Έδρα Επάνω Φουρνή Λασιθίου.

ιζ) Μητρόπολη Ρόδου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρόδου Ιγνάτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 06-02-1856.
  Έδρα Ρόδος.

Επίσκοπος

 1. Ο Λέρνης Διονύσιος. 1844.
  Έδρα Κάλυμνος.

  Βοηθοί Επίσκοποι

 2. Ο Μυρέων Αγάπιος. -03-1848.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ρόδου.

ιη) Λοιποί Αρχιερείς των εν ταις νήσοις του Αιγαίου επαρχιών.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πρόεδρος Καρπάθου και Κάσου Μεθόδιος. 1823.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 2. Ο Ίμβρου Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. -12-1827.
  Έδρα Κάστρο Ίμβρου (Kalekoy Imroz Adasi).

 3. Ο Μυτιλήνης Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. -10-1828.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 4. Ο Χίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 1829. (+ 09-04-1856).
  Έδρα Χίος.

 5. Ο Κώου Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 1853.
  Έδρα Κως.

 6. Ο Μηθύμνης Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 1853.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 7. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-12-1853.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 8. Ο Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 13-07-1855.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 9. Ο Χίου Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 17-04-1856.
  Έδρα Χίος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1856): Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Συχνής.
Έδρα Πάτμος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Βολισσού, Πυργίου, Ψαρών.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Μέγας Λογοθέτης Νικόλαος Αριστάρχης.
Έδρα Βολισσός Χίου.

ιθ) Αυτόνομος Εκκλησία της Επτανήσου (Ιόνιος Πολιτεία).

i) Μητρόπολη Κερκύρας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κερκύρας Αθανάσιος. 17-05-1850.
  Έδρα Κέρκυρα.

Επίσκοπος

 1. Ο Παξών Διονύσιος. 18-05-1850.
  Έδρα Παξοί.

ii) Μητρόπολη Κεφαλληνίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κεφαλληνίας Σπυρίδων.  13-12-1842.
  Έδρα Αργοστόλι.

Επίσκοπος

 1. Ο Ιθάκης Γαβριήλ. 27-09-1853.
  Έδρα Ιθάκη.

iii) Λοιποί Αρχιερείς των εν τη Ιονίω Πολιτεία επαρχιών.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ζακύνθου Νικόλαος. 29-07-1838.
  Έδρα Ζάκυνθος.

 2. Ο Λευκάδος και Αγίας Μαύρας Γρηγόριος, υπέρτιμος Έξαρχος της Ιονικής Εκκλησίας. 13-04-1852.
  Έδρα Λευκάδα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κυθήρων (χηρεύει).
  Έδρα Κύθηρα.

κ) Μητρόπολη Τορνόβου (εν Βουλγαρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τορνόβου Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. 27-04-1840.
  Έδρα Τύρνοβο (Veliko Tarnovo).

Επίσκοποι

 1. Ο Τζερβενού Συνέσιος. 1831.
  Έδρα Ρουστσούκι (Ruse).

 2. Ο Λοφτσού Ιλαρίων. -06-1850.
  Έδρα Λόβετς (Lovech).

 3. Ο Βράτσης Δωρόθεος. -12-1852.
  Έδρα Βράτσα (Vratsa).

κα) Λοιποί Αρχιερείς των εν Βουλγαρία Μητροπόλεων.

Πατριάρχης

 1. Ο π. Αλεξανδρείας και Πρόεδρος Κεστεντηλίου και Στηπίων Αρτέμιος. 16-10-1810.
  Έδρα Κεστεντήλιο (Kyustendil).

Μητροπολίτες

 1. Ο Σαμακοβίου Ματθαίος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας. 1834.
  Έδρα Σαμόκοβο (Samokov).

 2. Ο Πρεσλάβας Βενιαμίν, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μυσίας. 1837.
  Έδρα Σούμλα (Shumen).

 3. Ο Σοφίας Γεδεών, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας. 1839.
  Έδρα Σόφια (Sofia).

 4. Ο Δρύστρας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 19-11-1851.
  Έδρα Σιλίστρα (Silistra ).

 5. Ο Βιδύνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 23-02-1852.
  Έδρα Βιδίνιο (Vidin).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ιεραπόλεως Ανανίας. 09-01-1849.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σαμακοβίου.

κβ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Πόσνας και Σεραγίου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 1841. (Εκλογή 28-08-1856, από Κρήτης).
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 2. Ο Νυσσάβας Άνθιμος, υπέρτιμος. 1845.
  Έδρα Σάρκιοϊ (Pirot).

 3. Ο Νύσσης Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. -12-1847.
  Έδρα Ναϊσσός (Niš).

 4. Ο Σβορνικίου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 1848.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 5. Ο Ρασκοπρεσρένης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 14-03-1854.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 6. Ο Ερσεκίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 20-11-1854.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Βελίτσης Μελέτιος. 27-07-1854.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σβορνικίου.

 2. Ο Κρατόβου Άνθιμος. 26-07-1856.
  Βοηθός της Ι.Μ. Πόσνας.

κγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Σερβίας.

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου και Μητροπολίτης πάσης Σερβίας Πέτρος. 06-12-1833.
Έδρα Βελιγράδι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουζίτσης Ιωαννίκιος. 23-10-1849.
  Έδρα Ούζιτσε.

 2. Ο Νεγκοτίνης Γεράσιμος. 10-10-1854.
  Έδρα Νεγκότιν.

 3. Ο Σαπάσκης Μιχαήλ. 14-10-1854.
  Έδρα Σάμπατς.

κδ) Αυτόνομος Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας (Παραδουνάβιες Ηγεμονίες).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας Νήφων, υπέρτιμος και έξαρχος Πλαγηνών και τον τόπον επέχων του Καισαρείας Καππαδοκίας. 24-10-1843.
Έδρα Βουκουρέστι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ριμνίκου και Νέου Σεβερίνου Καλλίνικος. 26-10-1850.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

 2. Ο Μπουζαίου Φιλόθεος. 27-10-1850.
  Έδρα Μπουζαίου.

 3. Ο Αρτζεσίου Κλήμης. 29-10-1850.
  Έδρα Κούρτεα ντε Άρτζες.

Τιτουλάριοι Μητροπολίτες

 1. Ο Λαοδικείας Ακάκιος. 26-04-1814.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

 2. Ο Ιεραπόλεως Ακάκιος. 14-10-1856.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ευδοξιάδος Τιμόθεος. 13-12-1836.
  Βοηθός της Ι.Ε. Ριμνίκου.

 2. Ο Αγαθονικείας Γρηγόριος. 12-05-1849.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

 3. Ο Ευανθίας Ιωαννίκιος. 05-07-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

 4. Ο Στρατονικείας Κάλλιστος. 09-07-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

 5. Ο Συνάδων Θεοδώρητος. 20-10-1856.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

κε) Αυτόνομος Μητρόπολη Μολδαβίας (Παραδουνάβιες Ηγεμονίες).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μολδαβίας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Πλαγηνών. 03-06-1826.

Επίσκοποι

 1. Ο Χουσίων Μελέτιος. 13-02-1851.
  Έδρα Χούσοι.

 2. Ο Ρωμανού (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σωτηριουπόλεως Νεκτάριος.
  Έδρα Ρώμαν.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Σεβαστείας Αθανάσιος. 04-09-1832.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 2. Ο Σάρδεων Μελέτιος. 20-01-1834.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 3. Ο Διοκλείας Ειρήναρχος. 24-05-1845.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 4. Ο Συνάδων Καισάριος. 10-06-1847.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 5. Ο Τριπόλεως Γεννάδιος. 22-04-1848.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 6. Ο Ειρηνουπόλεως Βλαδίμηρος. 05-08-1849.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 7. Ο Ευχαΐτων Ιωσήφ. 22-12-1851.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 8. Ο Σταυρουπόλεως Φιλάρετος. 01-01-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 9. Ο Σωτηριουπόλεως Νεκτάριος. 24-01-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 10. Ο Χαριουπόλεως Καλλίνικος. 02-02-1855.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 11. Ο Ιεραπόλεως Μαρκιανός. 13-02-1855.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

κστ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Κωνστάντιος ο Α΄. 06-11-1804.

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Κωνστάντιος ο Β΄. 1819.

 3. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Δ΄. -10-1825.

 4. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο ΣΤ΄. 24-10-1825.

 5. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο ΣΤ΄. 1829.

 6. Ο π. Δαλματίας Βενέδικτος. 1806.

 7. Ο Τριπόλεως Αγαθάγγελος. 1808.

 8. Ο π. Ερσεκίου Ιωσήφ. 1812.

 9. Ο π. Θεσσαλονίκης Μακάριος. 1814. (+ 02-05-1856).

 10. Ο π. Αδριανουπόλεως Γρηγόριος. 1818.

 11. Ο π. Χειμάρρας και Δελβίνου Παΐσιος. 1821.

 12. Ο π. Πισιδίας Γεράσιμος. 1821.

 13. Ο π. Πέτρας Δωρόθεος. 1825.

 14. Ο π. Βιδύνης Ιωσήφ. 1825.

 15. Ο π. Φαναρίου και Φερσάλων Διονύσιος. 1827.

 16. Ο π. Σωζοαγαθουπόλεως Νεόφυτος. 1827.

 17. Ο π. Τζερβενού Νεόφυτος. -03-1828. (+ 1856;).

 18. Ο π. Βελισσού Αυξέντιος. -08-1831.

 19. Ο Επιφανείας Χριστοφόρος. 1831.

 20. Ο π. Μοσχονησίων Καλλίνικος. 10-01-1832.

 21. Ο π. Μετρών και Αθύρων Θεόκλητος. 1832.

 22. Ο π. Πόσνας Προκόπιος. 1834. (Παύση 28-08-1856).

 23. Ο Αρίστης Γεράσιμος. 1834.

 24. Ο π. Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Νικόδημος. 1835.

 25. Ο π. Πόσνας Αμβρόσιος. 09-09-1835.

 26. Ο π. Σηλυβρίας Ιωαννίκιος. 1837.

 27. Ο π. Κασσανδρείας Ιερεμίας. 1837.

 28. Ο π. Ρασκοπρεσρένης Ιγνάτιος. 1838.

 29. Ο π. Ρόδου Ιάκωβος. 1839. (Παραίτηση 30-01-1856).

 30. Ο π. Εφέσου Άνθιμος. 1839.

 31. Ο π. Τζερβενού Κύριλλος. 1840.

 32. Ο Σωτηριουπόλεως Μακάριος. περ. 1840.

 33. Ο π. Ρασκοπρεσρένης Παρθένιος. 1841. (+ Φεβρουάριος 1856).

 34. Ο π. Τρίκκης Ιωσήφ. 23-05-1842.

 35. Ο π. Μοσχονησίων Μελέτιος. 1842.

 36. Ο π. Κώου Παγκράτιος. 1843.

 37. Ο π. Αγκύρας Ιερόθεος. 1845.

 38. Ο π. Λοφτσού Μελέτιος. 1845.

 39. Ο π. Πωγωνιανής Νίκανδρος. 1845.

 40. Ο Απολλωνιάδος Χριστοφόρος. περ. 1845.

 41. Ο Εδέσσης Ιουστίνος. 22-06-1847. (+ 11-12-1856).

 42. Ο Δαφνουσίας Χαρίτων. 1848.

 43. Ο π. Τρίκκης Προκόπιος. 06-05-1849.

 44. Ο Νεαπόλεως Βενιαμίν. 06-08-1851. (Άρση καθαιρέσεως 1856;).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.