Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βάρνης κυρός Πορφύριος. (+ ;-1864).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Κατήγετο από τα Μουδανιά της Βιθυνίας. Διετέλεσε Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων. Τον Ιούνιο του 1840 εξελέγη Μητροπολίτης Πρεσλάβας. Στις 5 Μαρτίου 1847 εξελέγη Μητροπολίτης Βάρνης. Εκοιμήθη στην Επαρχία του τον Νοέμβριο του 1864.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.