Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μογλενών κυρός Μελέτιος. (+ 11-04-1865).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο ιερομονάχος Μελέτιος διετέλεσε Πορτάρης (Μέγας Εκκλησιάρχης) της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τον Μάιο του 1840 εξελέγη Μητροπολίτης Δεβρών. Στις 10 Νοεμβρίου 1858 εξελέγη Μητροπολίτης Μογλενών. Εκοιμήθη στην Επαρχία του στις 11 Απριλίου 1865.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.