Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Πρεσλάβας κυρός Βενιαμίν. (;-1870).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Κατά κόσμον Βασίλειος. Το 1818 υπηρετούσε ως δάσκαλος των ελληνικών. Τον Σεπτέμβριο του 1837 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Συνάδων. Στις 17 Δεκεμβρίου 1850 εξελέγη Μητροπολίτης Πρεσλάβας. Στις 23 Μαΐου 1861 παύθηκε. Από τον Απρίλιο του 1864 και μέχρι την κοίμησή του διετέλεσε Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος Αγίου Δημητρίου Ταταούλων Κωνσταντινουπόλεως. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 30 Νοεμβρίου 1870.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.