Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κυρός Χρύσανθος. (;-1877).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Τον Δεκέμβριο του 1855 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Ευδοξιάδος, Βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως Κυρίλλου (1853-1873). Στις 22 Αυγούστου 1867 εξελέγη Επίσκοπος Θαυμακού. Εκοιμήθη τον Νοέμβριο του 1877.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.