Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αριστείας κυρός Μεθόδιος. (;-1865).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο ιερομόναχος Μεθόδιος τον Αύγουστο του 1845 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Αριστείας, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Διετέλεσε επί πολλά έτη και μέχρι την κοίμησή του (πιθανότατα την περίοδο 1856-1865) Αρχιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Υψωμαθείων Κωνσταντινουπόλεως. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Νοεμβρίου 1865.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022.