Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στρατονικείας και Μπακάου κυρός Κάλλιστος. (1805-1885).
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Γεννήθηκε στο Βουκουρέστι το 1805. Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Τσέρνικας μεταξύ των ετών 1847-1850. Διετέλεσε Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κόζια και της Ιεράς Μονής Κοτμεάνα.Επίσης υπηρέτησε ως Οικονόμος της Μητροπόλεως Ουγγροβλαχίας. Στις 9 Ιουλίου 1852 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Στρατονικείας, Βοηθός της Μητροπόλεως Ουγγροβλαχίας.  Στις 7 Ιουνίου 1873 τοποθετήθηκε Χωρεπίσκοπος Μπακάου διατηρώντας και τον τίτλο του Επισκόπου Στρατονικείας. Διετέλεσε τοποτηρητής της Επισκοπής Ρωμανού από το 1878 μέχρι το 1879. Εκοιμήθη στις 17 Ιουνίου 1885. Ενταφιάστηκε στην Ιερά Μονή Τσέρνικας.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.