Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Ρόδου κυρός Συνέσιος. (1799-1879).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Γεννήθηκε το 1799 στη Χώρα της Ανατολικής Θράκης. Τον Νοέμβριο του 1831 εξελέγη Επίσκοπος Μελιτουπόλεως, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Νικαίας. Τον Οκτώβριο του 1842 εξελέγη Επίσκοπος Τζερβενού. Λόγω των Βουλγαρικών ταραχών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την επαρχία του το 1864. Στις 15 Απριλίου 1865 εξελέγη Μητροπολίτης Ρόδου. Στις 12 Φεβρουαρίου 1876 παύθηκε. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Ιανουαρίου 1879.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.