Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δαφνουσίας κυρός Χαρίτων. (;-1869).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Ιερομόναχος Χαρίτων κατήγετο από την Κύπρο. Τον Ιούνιο του 1848 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Δαφνουσίας, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος Πικριδίου (Hasköy). Περί το 1855 αποσύρθηκε στις Σέρρες, όπου και εκοιμήθη στις 3 Δεκεμβρίου 1869.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.