Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης
και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Κύριλλος ο Ζ΄. (1775-1872).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη το 1775. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος. Χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Καλλίνικο (1780-1792). Υπηρέτησε ως Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων. Τον Μάιο του 1831 εξελέγη Μητροπολίτης Αίνου. Τον Μάρτιο του 1847 εξελέγη Μητροπολίτης Αμασείας. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1855 εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης. Την 1 Ιουλίου 1860 παραιτήθηκε. Εκοιμήθη στη Χάλκη των Πριγκηποννήσων στις 13 Μαρτίου 1872.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.