Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πόσνας και Σεραγίου κυρός Διονύσιος. (;-1860).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Κατήγετο από τα Ταταύλα της Κωνσταντινουπόλεως. Τον Φεβρουάριο του 1841 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Αργυρουπόλεως, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της ενορίας Αγίου Δημητρίου Κουρτουλούς (Ταταούλων). Στις 5 Μαρτίου 1847 εξελέγη Μητροπολίτης Πρεσλάβας. Τον Δεκέμβριο του 1850 εξελέγη Μητροπολίτης Κρήτης. Στις 28 Αυγούστου 1856 εξελέγη Προεδρικώς Μητροπολίτης Πόσνας. Εκοιμήθη τον Δεκέμβριο του 1860.

 Αναθεώρηση: Σάββατο, 05 Φεβρουαρίου 2022.