Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Σωζοαγαθουπόλεως κυρός Προκόπιος. (περ. 1800-1878).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 1800. Τον Ιανουάριο του 1834 εξελέγη Μητροπολίτης Σωζοαγαθουπόλεως. Τον Ιούνιο του 1836 εξελέγη Μητροπολίτης Ερσεκίου. Τον Νοέμβριο του 1837 κηρύχθηκε έκπτωτος, καθαιρέθηκε και εξορίστηκε. Το 1840 επέστρεψε από την εξορία. Τον Μάιο του 1841 άρθηκε η καθαίρεση. Τον Φεβρουάριο του 1842 εξελέγη για δεύτερη φορά Μητροπολίτης Σωζοαγαθουπόλεως. Στις 12 Μαρτίου 1852 εξελέγη Μητροπολίτης Βόσνης. Τον Αύγουστο του 1856 παύθηκε. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1858 εξελέγη για τρίτη φορά Μητροπολίτης Σωζοαγαθουπόλεως. Τον Μάιο του 1872 παραιτήθηκε. Η παραίτηση έγινε αποδεκτή στις 6 Σεπτεμβρίου 1872. Κατά τα τελευταία έτη της ζωής του διετέλεσε Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Πριγκήπου. Εκοιμήθη στην Πρίγκηπο στις 9 Φεβρουαρίου 1878.

 Αναθεώρηση: Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2021.