Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κισάμου και Σελίνου κυρός Πανάρετος. (;-1880).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Κατήγετο πιθανώς από την Κωνσταντινούπολη. Τον Απρίλιο του 1850 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Ρύμνης (εξελέγη στις 14 Απριλίου 1850), Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Αρχιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πύλης Αγίου Ρωμανού (Τοπκαπού) Κωνσταντινουπόλεως. Από το 1863 μέχρι τον Μάρτιο του 1864 υπηρέτησε ως Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Αγχιάλου. Στις 26 Ιουνίου 1875 εξελέγη Επίσκοπος Κισάμου και Σελίνου. Εκοιμήθη τον Ιούλιο του 1880.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.