Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευχαΐτων κυρός Μελέτιος. (;-1873;).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Περί το 1845 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Ευχαΐτων, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Νικομηδείας. Τον Μάρτιο του 1869 απεσύρθη της ενεργού υπηρεσίας λόγω γήρατος. Εκοιμήθη περί το 1873.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.