Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αίνου κυρός Γαβριήλ. (;-1867).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο ιερομόναχος Γαβριήλ κατήγετο από τη Λέσβο. Υπηρέτησε ως Γραμματέας του Μητροπολίτη Ηρακλείας Διονυσίου (1830-1848). Τον Ιούνιο του 1846 εξελέγη Μητροπολίτης Δημητριάδος. Στις 11 Ιουλίου 1855 εξελέγη Μητροπολίτης Αίνου. Εκοιμήθη στην Επαρχία του στις 17 Ιουλίου 1867.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.