Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μεσημβρίας κυρός Σωφρόνιος. (;-1895).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Γεννήθηκε στο χωριό Σκοπιά (σήμερα Balıklı) της νήσου Αλώνης (σήμερα Paşalimanı) της Μητροπόλεως Προικοννήσου. Τον Σεπτέμβριο του 1838 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Περιστεράς, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Σκοπίων. Τον Ιούλιο του 1853 εξελέγη Μητροπολίτης Προικοννήσου. Στις 19 Απριλίου 1861 εξελέγη Μητροπολίτης Νυσσάβας. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1867 εξελέγη Μητροπολίτης Μεσημβρίας. Εκοιμήθη στην Επαρχία του στις 12 Σεπτεμβρίου 1895.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.