Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αυγουστουπόλεως κυρός Αγάπιος. (;-1863).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Στις 28 Ιουνίου 1851 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Αυγουστουπόλεως, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Αρχιερατικώς Προϊστάμενος Διπλοκιονίου (Beşiktaş). Εκοιμήθη στο Βλαχ Σαράι της Κωνσταντινουπόλεως στις 12 Ιανουαρίου 1863.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.