Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κυρός Χριστοφόρος. (;-1864;).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Χριστοφόρος Μπακόλας γεννήθηκε στο χωριό Γρεβενίτι του Ανατολικού Ζαγορίου Ιωαννίνων. Περί το 1845 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Απολλωνιάδος, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Περί το 1855 απεσύρθη της ενεργού υπηρεσίας. Εκοιμήθη περί το 1864.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.