Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ικονίου κυρός Νεόφυτος. (περ. 1787-1865).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Γεννήθηκε περί το 1787. Τον Νοέμβριο του 1830 εξελέγη Μητροπολίτης Ελασσώνος. Τον Μάιο του 1849 εξελέγη Μητροπολίτης Ικονίου. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 10 Ιανουαρίου 1865 "πάσχων εκ χρονίας νόσου".

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.