Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παιωνίας κυρός Ιερεμίας. (;-1869).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο ιερομόναχος Ιερεμίας κατήγετο από το χωριό Κερμίρα (Germir), προάστιο σήμερα της Καισαρείας. Τον Οκτώβριο του 1848 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Παιωνίας, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος Παναγίας Ελπίδος Κοντοσκαλίου. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 18 Απριλίου 1869.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.