Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κυρός Γρηγόριος. (1789-1881).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Γρηγόριος Πούμπουρας ή Μπούμπουρας γεννήθηκε στο χωριό Οπίσω Μεριά της Άνδρου το 1789. Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Τρομαρχίων της Άνδρου. Το 1814 έφυγε από την Άνδρο και εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Διάκονος ων μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία της οποίας υπήρξε γραμματοκομιστής. Το 1821 υποχρεώθηκε από τις Οθωμανικές αρχές να στέκεται επί τρεις ημέρες και νύχτες δίπλα στο ικρίωμα του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ ασκεπής και ανυπόδητος. Αφού διέφυγε την εκτέλεσε μετέβη στη Ραιδεστό και υπηρέτησε στη Μητρόπολη Ηρακλείας. Τον Αύγουστο του 1830 εξελέγη Επίσκοπος Τυρολόης. Τον Ιανουάριο του 1835 εξελέγη Επίσκοπος Καλλιουπόλεως και Μαδύτου.  Στις 28 Δεκεμβρίου 1880 παραιτήθηκε. Εκοιμήθη στην Άνδρο στις 13 Σεπτεμβρίου 1881.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.