Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιερισσού και Αγίου Όρους κυρός Ιωαννίκιος. (;-1869).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Κατήγετο από τη Λιαρίγκοβη (Αρναία) της Χαλκιδικής. Περί το 1837 (μεταξύ των ετών 1836-1838) χειροτονήθηκε Επίσκοπος Ιερισσού και Αγίου Όρους. Περί το 1860 μετέφερε την έδρα της Επισκοπής Ιερισσού από το Ίζβορο (Στρατονίκη) στη Λιαρίγκοβη (Αρναία). Εκοιμήθη το 1869.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.