Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας κυρός Λεόντιος. (;-1868).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο ιερομόναχος Λεόντιος κατήγετο από τη Μουταλάσκη (Talas) της Καππαδοκίας. Τον Σεπτέμβριο του 1848 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Ναζιανζού, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Καισαρείας. Στις 4 Μαΐου 1850 εξελέγη Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας. Στις 5 Νοεμβρίου 1864 παύθηκε. Στις 29 Αυγούστου 1868 εξελέγη για δεύτερη φορά Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας. Εκοιμήθη στα Κοτύωρα (Ordu) του Πόντου την 1 Νοεμβρίου 1868.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.