Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Δέρκων κυρός Γεράσιμος. (;-1865).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Γεράσιμος Πουρνάρας ή Λαχόβαρης κατήγετο από τα Θεραπειά της Κωνσταντινουπόλεως και τη Φιλιππούπολη. Διετέλεσε Αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως. Τον Απρίλιο του 1833 εξελέγη Μητροπολίτης Πρεσλάβας. Τον Ιούνιο του 1840 εξελέγη Μητροπολίτης Πελαγωνείας. Στις 15 Μαρτίου 1853 εξελέγη Μητροπολίτης Δέρκων. Εκοιμήθη στα Θεραπειά στις 12 Μαρτίου 1865 "μετά μακράν ασθένειαν".

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.