Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευδοξιάδος κυρός Χριστοφόρος. (;-1863).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Περί το 1855 χειροτονήθηκε στα Ιωάννινα τιτουλάριος Επίσκοπος Ευδοξιάδος, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Εκοιμήθη τον Μάρτιο του 1863.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.