Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1856

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 30/01/1856: Παραίτηση Ρόδου Ιακώβου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 2. 06/02/1856: Χειροτονία Ρόδου Ιγνατίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 3. Φεβρουάριος 1856: Κοίμηση π. Ρασκοπρεσρένης Παρθενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 4. Μάρτιος 1856: Χειροτονία Λιβύης Αθανασίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 5. 04/04/1856: Κοίμηση Ιμερέτης Ευθυμίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 6. 09/04/1856: Κοίμηση Χίου Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 7. 15/04/1856: Εκλογή Πσκώβου Ευγενίου (από Αστραχανίου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 8. 15/04/1856: Εκλογή Αστραχανίου Αθανασίου (από Σαρατώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 9. 15/04/1856: Εκλογή Σαρατώβου Ιωαννικίου (από Παλαιάς Ρωσίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 10. 17/04/1856: Χειροτονία Χίου Νεοφύτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 11. 02/05/1856: Κοίμηση π. Θεσσαλονίκης Μακαρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. 24/05/1856: Χειροτονία Παλαιάς Ρωσίας Πλάτωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 13. 26/07/1856: Χειροτονία Κρατόβου Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 14. 30/07/1856: Παραίτηση Τομπόλσκ Ευλαμπίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 15. 31/07/1856: Εκλογή Τομπόλσκ Θεογνώστου (από Βόλογδα). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 16. 31/07/1856: Εκλογή Βόλογδα Χριστοφόρου (από Ρεβάλης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 31/07/1856: Εκλογή Ρεβάλης Πλάτωνος (από Παλαιάς Ρωσίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 18. 26/08/1856: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Καζάν Γρηγορίου σε Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ρωσίας]

 19. 26/08/1856: Προαγωγή Επισκόπου Σμολένσκ Τιμοθέου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 20. 26/08/1856: Προαγωγή Επισκόπου Σιμπίρσκ Θεοδότου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 21. 28/08/1856: Παύση Πόσνας Προκοπίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 22. 28/08/1856: Εκλογή Πόσνας Διονυσίου (από Κρήτης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 23. 28/08/1856: Εκλογή Κρήτης Ιωαννικίου (από π. Ιωαννίνων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 24. 02/09/1856: Εκλογή Ιμερέτης Γερμανού (από Αβχαζίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 25. 17/09/1856: Κοίμηση Νοβγορόδου Νικάνωρος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 26. 01/10/1856: Εκλογή Νοβγορόδου Γρηγορίου (από Καζάν). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 27. 14/10/1856: Χειροτονία Ιεραπόλεως Ακακίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 28. 20/10/1856: Χειροτονία Συνάδων Θεοδωρήτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 29. 03/11/1856: Εκλογή Καζάν Αθανασίου (από Ιρκούτσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 30. 03/11/1856: Εκλογή Ιρκούτσκ Ευσεβίου (από Σαμάρας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 02/12/1856: Χειροτονία Παλαιάς Ρωσίας Ευθυμίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 32. 11/12/1856: Κοίμηση Εδέσσης Ιουστίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 33. 1856: Κοίμηση Μυρέων Κυρίλλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 34. 1856: Κοίμηση Παϊασίου Χρυσάνθου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 35. 1856: Κοίμηση Παλμύρας Αθανασίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 36. 1856: Χειροτονία Αρκαδίας Ιωσήφ. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 37. 1856: Χειροτονία Παϊασίου Γερασίμου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 38. 1856;: Άρση καθαιρέσεως Νεαπόλεως Βενιαμίν. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 39. 1856;: Κοίμηση π. Τζερβενού Νεοφύτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.