Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Πισιδίας κυρός Μελέτιος. (;-1861).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο ιερομόναχος Μελέτιος κατήγετο από την Κωνσταντινούπολη. Τον Ιανουάριο του 1840 εξελέγη  Μητροπολίτης Βοδενών. Τον Μάρτιο του 1848 εξελέγη Μητροπολίτης Πισιδίας. Στις 2 Ιουνίου 1861 παραιτήθηκε. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη την 1 Δεκεμβρίου 1861.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.