Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Κρήνης και Ανέων κυρός Αμβρόσιος. (1809-1884),
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Αμβρόσιος Μαδυτινός γεννήθηκε το 1809 στη Μάδυτο της Θρακικής χερσονήσου. Διετέλεσε Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων. Το 1846 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Αρκαδιουπόλεως (εξελέγη τον Ιανουάριο του 1846), Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Εφέσου. Τον Αύγουστο του 1848 εξελέγη Επίσκοπος Κρήνης και Ανέων. Στις 7 Μαΐου 1883 παύθηκε. Εκοιμήθη στην Κρήνη (Τσεσμέ) τον Απρίλιο του 1884.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.