Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Χερρονήσου κυρός Μελέτιος. (;-1872).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Χατζή Μελέτιος διετέλεσε Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κεράς Λασιθίου. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος της ανασυσταθείσης Επισκοπής Χερρονήσου στις 17 Ιανουαρίου 1843 από τον Μητροπολίτη Κρήτης Καλλίνικο. Ωστόσο επειδή η ανασύσταση της Επισκοπής Χερρονήσου πραγματοποιήθηκε χωρίς την άδεια την Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν αναγνωρίστηκε αρχικά ως Επίσκοπος Χερρονήσου. Μάλιστα στις 2 Νοεμβρίου 1844 η Ιερά Σύνοδος έδωσε εντολή να χειροτονηθεί νέος Επίσκοπος Χερρονήσου. Τελικά όμως με βάση έκθεση του Επισκόπου Ιεροσητείας Καλλινίκου, ο οποίος είχε αποσταλεί ως Έξαρχος στην Επισκοπή Χερρονήσου, αίτηση των κατοίκων της Επισκοπής Χερρονήσου και γράμμα του Μητροπολίτη Κρήτης Χρυσάνθου αποκαταστάθηκε ο Μελέτιος στην Επισκοπή Χερρονήσου στις 20 Δεκεμβρίου 1844. Στις 11 Ιανουαρίου 1870 υπέβαλε παραίτηση "ένεκα του βαθυτάτου γήρως". Τον Οκτώβριο του 1872 ευρισκόμενος στην Ιερά Μονή Κεράς Λασιθίου ολίσθησε και χτύπησε. Συνεπεία τούτου εκοιμήθη στην Ιερά Μονή Κεράς στις 24 Νοεμβρίου 1872 και ενταφιάστηκε εκεί.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.