Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Βερροίας κυρός Θεόκλητος. (1812-1864).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Θεόκλητος Χατζηπαναγιώτου γεννήθηκε το 1812 στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν αδελφός του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Αλεξάνδρου (1864-1869). Τον Αύγουστο του 1842 εξελέγη Μητροπολίτης Βελισσού. Τον Μάρτιο του 1848 εξελέγη Μητροπολίτης Βερροίας. Στις 17 Ιουλίου 1862 παραιτήθηκε. Μετά την παραίτησή του αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος. Εκοιμήθη στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 1864.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.