Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ερυθρών κυρός Άνθιμος. (;-1867).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο ιερομόναχος Άνθιμος κατήγετο πιθανώς από τη Σμύρνη. Τον Φεβρουάριο του 1847 εξελέγη τιτουλάριος Επίσκοπος Ερυθρών, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Σμύρνης. Το 1857 ακολούθησε στη Φιλιππούπολη τον εκεί μετατεθέντα Μητροπολίτη Σμύρνης Παΐσιο, ως Βοηθός Επίσκοπος. Το 1861 μετά την καθαίρεση του Μητροπολίτη Φιλιππουπλεως Παϊσίου ο Επίσκοπος Ερυθρών Άνθιμος επέστρεψε στη Σμύρνη. Έκτοτε εφησύχαζε μέχρι την κοίμησή του στη Σμύρνη το 1867.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.