Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1981

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητροπολίτες εν Τουρκία.

β) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες εν τιμητική ενεργεία.

γ) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

δ) Μητροπολίτες Δωδεκανήσου.

ε) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

στ) Μητροπολίτες Νέων Χωρών.

ζ) Αρχιεπίσκοποι στη διασπορά.

η) Μητροπολίτες στη διασπορά.

θ) Επίσκοποι στη διασπορά.

ι) Ξενόφωνες δικαιοδοσίες.

ια) Αυτόνομος Εκκλησία της Γεωργίας.

ιβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Φινλανδίας.

ιδ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος. 09-08-1964.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Μητροπολίτες των εν Τουρκία Μητροπόλεων (κατά τα πρεσβεία χειροτονίας).

 1. Ο Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Ελενοπόντου. 10-10-1943.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 2. Ο Χαλκηδόνος Μελίτων, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 30-11-1950.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 3. Ο Ροδοπόλεως Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος Λαζικής. 28-01-1951.
  Έδρα Δικαιόσημο (Cevizlik). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 4. Ο Ανέων Πολύευκτος, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας. 03-11-1955.
  Έδρα Σώκια (Soke). Διαμένει εμπερίστατος στην Αθήνα.

 5. Ο Ίμβρου και Τενέδου Φώτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 28-06-1959.
  Έδρα Ίμβρος (Imroz Adasi).

 6. Ο Σηλυβρίας Αιμιλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης. 25-09-1960.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri). Διαμένει εμπερίστατος στη Γενεύη.

 7. Ο Κολωνείας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος ’νω Πόντου. 09-04-1967.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 8. Ο Πριγκηποννήσων Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Προποντίδος. 06-12-1970.
  Έδρα Πρίγκηπος (Buyukada).

 9. Ο Δέρκων Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 16-01-1972.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 10. Ο Ηλιουπόλεως και Θείρων Απόστολος, υπέρτιμος και έξαρχος Λυδίας και πάσης Καρίας. 21-11-1973.
  Έδρα Τράλλες (Aydin). Διαμένει εμπερίστατος στη Χαλκιδική.

 11. Ο Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος, υπέρτιμος και έξαρχος Λυδίας. 25-12-1973.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 12. Ο Τυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης. 09-06-1974.
  Έδρα Τυρολόη (Corlu). Διαμένει εμπερίστατος στη Θεσσαλονίκη.

 13. Ο Καισαρείας υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής (χηρεύει).
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

 14. Ο Εφέσου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας (χηρεύει).
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

 15. Ο Ηρακλείας πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας (χηρεύει).
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

 16. Ο Κυζίκου υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου (χηρεύει).
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 17. Ο Νικομηδείας υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας (χηρεύει).
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 18. Ο Νικαίας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας (χηρεύει).
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 19. Ο Αδριανουπόλεως, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου (χηρεύει).
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 20. Ο Αμασείας υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου (χηρεύει).
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 21. Ο Προύσης, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας (χηρεύει).
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 22. Ο Νεοκαισαρείας, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού (χηρεύει).
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

 23. Ο Ικονίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας (χηρεύει).
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 24. Ο Πισιδίας, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας (χηρεύει).
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 25. Ο Τραπεζούντος υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής (χηρεύει).
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 26. Ο Σμύρνης υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας (χηρεύει).
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

 27. Ο Αγκύρας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας (χηρεύει).
  Έδρα ’γκυρα (Ankara).

 28. Ο Αίνου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης (χηρεύει).
  Έδρα Αίνος (Enez).

 29. Ο Βιζύης και Μηδείας, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης (χηρεύει).
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 30. Ο Γάνου και Χώρας, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας (χηρεύει).
   Έδρα Χώρα (Hora).

 31. Ο Προικοννήσου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος (χηρεύει).
  Έδρα Μαρμαράς (Marmara).

 32. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, υπέρτιμος και έξαρχος Θρακικής χερσονήσου (χηρεύει).
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 33. Ο Κρήνης, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας (χηρεύει).
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 34. Ο Σαράντα Εκκλησιών, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θράκης (χηρεύει).
  Έδρα Σαράντα Εκκλησιές (Kirklaeri).

 35. Ο Κυδωνιών υπέρτιμος και έξαρχος Αιολίδος (χηρεύει).
  Έδρα Κυδωνίες (Ayvalik).

 36. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως, υπέρτιμος και έξαρχος Προποντίδος (χηρεύει).
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 37. Ο Μετρών και Αθύρων, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας (χηρεύει).
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

 38. Ο Δαρδανελίων και Λαμψάκου, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου (χηρεύει).
  Έδρα Δαρδανέλια (Canakkale).

 39. Ο Μοσχονησίων, υπέρτιμος και έξαρχος Αιολίδος (χηρεύει).
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

 40. Ο Περγάμου και Αδραμυττίου, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Αδραμυττηνού (χηρεύει).
  Έδρα Πέργαμος (Bergama).

 41. Ο Βριούλων, υπέρτιμος και έξαρχος Ερυθραίας (χηρεύει).
  Έδρα Βρίουλα (Urla).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Αριανζού Γερμανός. 06-02-1972.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δέρκων.

β) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες εν τιμητική ενεργεία.

 1. Ο Σάρδεων Μάξιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 16-06-1946.

 2. Ο Μιλήτου Αιμιλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας. 28-06-1959.

 3. Ο Σταυρουπόλεως Μάξιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Καρίας. 26-02-1961.
  Σχολάρχης Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

 4. Ο Μύρων Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Λυκίας. 05-03-1961.

 5. Ο Ειρηνουπόλεως Συμεών. 26-04-1964.

 6. Ο Πέργης Ευάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Παμφυλίας. 30-11-1970.

 7. Ο Τρανουπόλεως Δαμασκηνός, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 06-12-1970.
  Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Κέντρου Γενεύης.

 8. Ο Ελενουπόλεως Αθανάσιος. 24-09-1972.

 9. Ο Μελιτηνής Ιωακείμ. 23-09-1973.
  Πρωτοσυγκελεύων.

γ) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Αργυρουπόλεως Καλλίνικος. 02-12-1951.

 2. Ο Τραχείας Τιμόθεος. 02-08-1964.

 3. Ο Τράλλεων Γερμανός. 14-01-1973.

 4. Ο Σεβαστείας Θεόκλητος. 22-05-1977.

 5. Ο Ροδοστόλου Χρυσόστομος. 22-04-1978.
  Σχολάρχης Αθωνιάδος Σχολής.

δ) Μητροπολίτες Δωδεκανήσου.

 1. Ο Ρόδου Σπυρίδων, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 18-11-1945.
  Έδρα Ρόδος.

 2. Ο Κώου Ιεζεκιήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 17-09-1950.
  Έδρα Κως.

 3. Ο Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Ισίδωρος, υπέρτιμος και έξαρχος Σποράδων νήσων. 02-12-1950.
  Έδρα Λέρος.

 4. Ο Καρπάθου και Κάσου Νεκτάριος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 03-08-1980.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος (Μέχρι το 1981): Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος Κρικρής.
Έδρα Πάτμος.

Πατριαρχικός Έξαρχος (Από το 1981): Αρχιμανδρίτης Θεοδώρητος Μπουρνής.
Έδρα Πάτμος.

ε) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 26-08-1956.
Έδρα Ηράκλειο.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πέτρας Δημήτριος. 19-08-1956.
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 2. Ο Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος. 08-12-1957. (Εκλογή 26-01-1981, από π. Γερμανίας).
  Έδρα Καστέλι Κισάμου.

 3. Ο Ιεραπύτνης και Σητείας Φιλόθεος. 02-07-1961.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 4. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Τίτος. 17-05-1970.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 5. Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Κύριλλος. 16-02-1975.
  Έδρα Μοίρες Ηρακλείου.

 6. Ο Λάμπης και Σφακίων Θεόδωρος. 17-02-1975.
  Έδρα Σπήλι Ρεθύμνης.

 7. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Ειρηναίος. 23-02-1975.
  Έδρα Χανιά.

στ) Μητροπολίτες Νέων Χωρών.

 1. Ο Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 11-11-1945.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 2. Ο Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δυτικής Μακεδονίας. 22-06-1952.
  Έδρα Κοζάνη.

 3. Ο Κίτρους και Κατερίνης Βαρνάβας, υπέρτιμος και έξαρχος Πιερίας. 28-03-1954.
  Έδρα Κατερίνη.

 4. Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Αντώνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δυτικής Θράκης. 28-03-1954.
  Έδρα Ξάνθη.

 5. Ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Παγγαίου. 04-03-1956.
  Έδρα Ελευθερούπολη Καβάλας.

 6. Ο Σερρών και Νιγρίτης Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 22-04-1956.
  Έδρα Σέρρες.

 7. Ο Κασσανδρείας Συνέσιος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 25-05-1960.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 8. Ο Λήμνου Παντελεήμων, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-05-1960.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 9. Ο Θεσσαλονίκης Παντελεήμων, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 21-11-1965.
  Έδρα Θεσσαλονίκη.

 10. Ο Δράμας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 21-11-1965.
  Έδρα Δράμα.

 11. Ο Μηθύμνης Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 23-11-1965.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 12. Ο Σιδηροκάστρου Ιωάννης, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 07-06-1967.
  Έδρα Σιδηρόκαστρο Σερρών.

 13. Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Σεβαστιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Βορείου Ηπείρου. 11-06-1967.
  Έδρα Κόνιτσα.

 14. Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρικής Μακεδονίας. 25-06-1967.
  Έδρα Έδεσσα.

 15. Ο Φλωρίνης,  Πρεσπών και Εορδαίας Αυγουστίνος, υπέρτιμος και έξαρχος ’νω Μακεδονίας. 25-06-1967.
  Έδρα Φλώρινα.

 16. Ο Λαγκαδά Σπυρίδων, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρικής Μακεδονίας. 26-06-1967.
  Έδρα Λαγκαδάς.

 17. Ο Ελασσώνος Σεβαστιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Ολύμπου. 04-12-1967.
  Έδρα Ελασσώνα.

 18. Ο Βερροίας και Ναούσης Παύλος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 24-11-1968.
  Έδρα Βέρροια.

 19. Ο Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 25-05-1974.
  Έδρα Σιάτιστα Κοζάνης.

 20. Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ανατολικής Μακεδονίας. 25-05-1974.
  Έδρα Καβάλα.

 21. Ο Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος Χαλκιδικής. 26-05-1974.
  Έδρα Καλαμαριά.

 22. Ο Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρικής Μακεδονίας. 26-05-1974.
  Έδρα Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

 23. Ο Νευροκοπίου και Ζιχνών Σπυρίδων, υπέρτιμος και έξαρχος Παγγαίου. 27-05-1974.
  Έδρα Νέα Ζίχνη Σερρών.

 24. Ο Μαρωνείας και Κομοτηνής Δαμασκηνός, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 30-05-1974.
  Έδρα Κομοτηνή.

 25. Ο Αλεξανδρουπόλεως ’νθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 14-07-1974.
  Έδρα Αλεξανδρούπολη.

 26. Ο Καστορίας Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος ’νω Μακεδονίας. 14-07-1974.
  Έδρα Καστοριά.

 27. Ο Πολυανής και Κιλκισίου Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 15-07-1974.
  Έδρα Κιλκίς.

 28. Ο Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης και παντός Αιμιμόντου. 15-07-1974.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 29. Ο Σάμου και Ικαρίας Παντελεήμων, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 15-07-1974.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 30. Ο Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Τίτος, υπέρτιμος και έξαρχος Θεσπρωτίας. 17-07-1974.
  Έδρα Παραμυθιά.

 31. Ο Ιωαννίνων Θεόκλητος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 26-10-1975.
  Έδρα Ιωάννινα.

 32. Ο Γρεβενών Σέργιος, υπέρτιμος και έξαρχος Νοτίου Μακεδονίας. 15-08-1976.
  Έδρα Γρεβενά.

 33. Ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 11-11-1979.
  Έδρα Χίος.

 34. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 01-03-1980.
  Έδρα Πρέβεζα.

 35. Ο Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Χαλκιδικής. 29-03-1981.
  Έδρα Αρναία Χαλκιδικής.

ζ) Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Αρχιεπίσκοπος

Ο Αμερικής Βορείου και Νοτίου Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος Ωκεανών Ατλαντικού τε και Ειρηνικού. 06-02-1955.
Έδρα Νέα Υόρκη.

Μητροπολίτης

 1. Ο Νέας Ιερεσέης Σίλας. 09-10-1960.
  Έδρα Νέα Ιερεσέη.

Επίσκοποι

 1. Ο Σικάγου Ιάκωβος. 25-12-1969.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Ατλάντας Ιωάννης. 17-01-1971. (από Σάρλοτ).
  Έδρα Ατλάντα.

 3. Ο Ντητρόιτ Τιμόθεος. 20-01-1974.
  Έδρα Ντητρόιτ.

 4. Ο Τορόντου Σωτήριος. 27-01-1974.
  Έδρα Τορόντο.

 5. Ο Βοστώνης ’νθιμος. 17-04-1977.
  Έδρα Βοστώνη.

 6. Ο Αγίου Φραγκίσκου Αντώνιος. 21-05-1978.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 7. Ο Πιτσμπούργου Μάξιμος. 18-06-1978.
  Έδρα Πιτσμπούργο.

 8. Ο Μπουένος ’υρες Γεννάδιος. 08-04-1979.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

 9. Ο Ντένβερ (χηρεύει).
  Έδρα Ντένβερ.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Μελόης Φιλόθεος. 06-06-1971.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Νέα Υόρκη.

 2. Ο Ζήλων Κάλλιστος. 13-04-1980.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Νέα Υόρκη.

η) Λοιποί Αρχιεπίσκοποι στη διασπορά.

 1. Ο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Μεθόδιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δυτικής Ευρώπης, Ιρλανδίας και Μελίτης. 29-11-1968.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Αυστραλίας Στυλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ωκεανίας. 06-12-1970.
  Έδρα Σύδνεϋ.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ασπένδου Ματθαίος. 29-11-1938.
  Της Ι.Α. Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Ζηνουπόλεως Αρίσταρχος. 12-01-1969.
  Της Ι.Α. Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Έδρα Λονδίνο.

 3. Ο Τροπαίου Γρηγόριος. 12-12-1970.
  Της Ι.Α. Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Έδρα Λονδίνο.

 4. Ο Κυανέων Χρυσόστομος. 19-12-1970.
  Της Ι.Α. Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Έδρα Λονδίνο.

 5. Ο Θεουπόλεως Παντελεήμων. 01-01-1971.
  Της Ι.Α. Αυστραλίας. Έδρα Μελβούρνη.

 6. Ο Τελμησού Χριστοφόρος. 12-03-1977.
  Της Ι.Α. Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Έδρα Λονδίνο.

 7. Ο Μιλητουπόλεως Τιμόθεος. 19-03-1977.
  Της Ι.Α. Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Έδρα Λονδίνο.

 8. Ο Δέρβης Ιεζεκιήλ. 20-03-1977.
  Της Ι.Α. Αυστραλίας. Έδρα Αδελαΐς.

 9. Ο Πατάρων Ειρηναίος. 14-12-1980.
  Της Ι.Α. Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Έδρα Μπίρμινγκχαμ.

θ) Μητροπολίτες στη διασπορά.

 1. Ο Γαλλίας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιβηρίας. 27-06-1953.
  Έδρα Παρίσι.

 2. Ο Αυστρίας Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Ιταλίας, Ελβετίας και Ουγγαρίας. 06-11-1955.
  Έδρα Βιέννη.

 3. Ο Βελγίου Αιμιλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου. 12-06-1959.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 4. Ο Νέας Ζηλανδίας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ινδιών, Κορέας και Ιαπωνίας. 06-12-1959.
  Έδρα Ουέλιγκτων.

 5. Ο Γερμανίας Αυγουστίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης. 26-03-1972.
  Έδρα Βόννη.

 6. Ο Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας Παύλος, υπέρτιμος και έξαρχος Βορείων Χωρών. 12-05-1974.
  Έδρα Στοκχόλμη.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Κρατείας Γεννάδιος. 17-01-1971.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αυστρίας. Έδρα Νεάπολη Ιταλίας.

 2. Ο Σασίμων Ιερεμίας. 31-01-1971.
  Βοηθός της Ι.Μ. Γαλλίας. Έδρα Παρίσι.

 3. Ο Απολλωνιάδος Παντελεήμων. 18-08-1974.
  Βοηθός της Ι.Μ. Βελγίου. Έδρα Βρυξέλλες.

 4. Ο Αρίστης Βασίλειος. 01-02-1976.
  Βοηθός της Ι.Μ. Γερμανίας. Έδρα Στουτγάρδη.

 5. Ο Ευμενείας Μάξιμος. 11-12-1977.
  Βοηθός της Ι.Μ. Βελγίου. Έδρα Ρότερδαμ.

 6. Ο Κλαυδιουπόλεως Βλάσιος. 15-10-1978.
  Βοηθός της Ι.Μ. Γαλλίας. Έδρα Λυών.

 7. Ο Παμφίλου Χρυσόστομος. 08-11-1980.
  Βοηθός της Ι.Μ. Γερμανίας. Έδρα Αννόβερο.

 8. Ο Θερμών Δημήτριος. 09-11-1980.
  Βοηθός της Ι.Μ. Γερμανίας. Έδρα Μόναχο.

ι) Ξενόφωνες δικαιοδοσίες.

I. Ρωσική Αρχιεπισκοπή Δυτικής Ευρώπης υπαγομένη δια της Ι.Μ. Γαλλίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Συρακουσών Γεώργιος. 04-10-1953. (+ 23-03-1981).

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Ευδοκιάδος Γεώργιος. 03-10-1971. (Προαγωγή 01-05-1981).
Έδρα Παρίσι.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Κεράμων Ρωμανός. 10-09-1971.

II. Καρπαθορωσική Επισκοπή Η.Π.Α.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νύσσης Ιωάννης. 06-10-1966.
Έδρα Τζώνστοουν Πενσυλβανίας.

III. Αλβανική Επισκοπή Η.Π.Α.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης Μάρκος. 10-09-1950.
Έδρα Βοστώνη.

IV. Ουκρανική Επισκοπή Η.Π.Α.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευκαρπίας Ανδρέας. 28-01-1967.
Έδρα Νέα Υόρκη.

ια) Αυτόνομος Εκκλησία της Γεωργίας.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης και Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας ο Β΄. 25-08-1963.

Έδρα Τιφλίδα.

Μητροπολίτες.

 1. Ο Τσηλκάνης Γεώργιος. 13-01-1974.
  Έδρα Τσηλκάνη.

 2. Ο Αλαβέρδης Γρηγόριος. 22-05-1976.
  Έδρα Τελάβη.

 3. Ο Κουταΐδος Γαενάτης Νικόλαος. 19-02-1978.  (Εκλογή 09-09-1981, από Σουχούμης. Προαγωγή 1981).
  Έδρα Κουταΐση.

 4. Ο Βατούμης και Σεμοκμέδης  Σίω. 28-07-1978. (Εκλογή 09-09-1981, από Κουταΐδος Γαενάτης).
  Έδρα Βατούμη.

Αρχιεπίσκοποι.

 1. Ο Τσαγέρης και Λετσχούμ Σβανετίας Ιωάννης. 25-02-1978.
  Έδρα Τσαγέρη.

 2. Ο Μαγκλίσης Θαδδαίος. 02-08-1978.
  Έδρα Μαγκλίση.

 3. Ο Ουρμπνίσης Κωνσταντίνος. 28-10-1978.
  Έδρα Χασούρη.

 4. Ο Σουχούμης και Αβχαζίας Δαυΐδ. 15-12-1978. (Εκλογή 09-09-1981, από Βατούμης).
  Έδρα Σουχούμη.

 5. Ο Νικορτσμίνδης  Αμβρόσιος. 13-08-1979. (Εκλογή 29-06-1981, από Αχαλτσίχης).
  Έδρα Νικορτσμίνδα.
  Σημείωση: Στις 15-03-1981 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Νικορτσμίνδης ο Αρχιμανδρίτης Ανανίας Τσαπαρίτζε, ο οποίος στις 29-06-1981 εξελέγη Επίσκοπος Αχαλτσίχης.

Επίσκοποι.

 1. Ο Μπόδβης Αθανάσιος. 24-12-1978.
  Έδρα Σιγκνάγκη.

 2. Ο Μαργβέτης Χριστοφόρος. 19-08-1979. (από Νικορτσμίνδης).
  Έδρα Σάτσχερε.

 3. Ο Αχαλτσίχης και Σαμσχέ Τζαβαχέτης Ανανίας. 15-03-1981. (Εκλογή 29-06-1981, από Νικορτσμίνδης).
  Έδρα Αχαλτσίχη.

 4. Ο Αγαράκ Τσάλκης (χηρεύει).
  Έδρα Τσάλκα.

 5. Ο Τσκονδίδης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσαγέρης Ιωάννης.
  Έδρα Μαρτβίλη.

Τιτουλάριος Μητροπολίτης.

 1. Ο Τετριτσκαρόης Ζηνόβιος. 30-12-1956.

ιβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας.

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Πράγας και πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωρόθεος. 12-06-1955.

Έδρα Πράγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Πρέσοβ Νικόλαος. 28-02-1965.
  Έδρα Πρέσοβ.

 2. Ο Μιχαλόβτσι Νικάνωρ. 30-11-1979.
  Έδρα Μιχαλόβτσι.

 3. Ο Ολομούτς και Μπρνό (χηρεύει).
  Έδρα Ολομούτς.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Φινλανδίας.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φινλανδίας Παύλος. 27-11-1955.
Έδρα Κουόπιο.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ελσινκίου Ιωάννης. 26-05-1969.
  Έδρα Ελσίνκι.

 2. Ο Όουλου Λέων. 25-02-1979.
  Έδρα Όουλου.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Γιόενσου Αλέξιος. 02-03-1980.
  Βοηθός της Ι.Α. Καρελίας.

ιδ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αθανάσιος. 16-02-1936. (+ 15-03-1981).

 2. Ο Ιεραπόλεως Γερμανός. 30-11-1941.

 3. Ο π. Λήμνου Βασίλειος. 20-10-1945.

 4. Ο Τρωάδος Ανδρέας. 04-02-1951.

 5. Ο Ολύμπου Δημήτριος. 14-09-1951.

 6. Ο π. Δράμας Φίλιππος. 30-09-1951.

 7. Ο π. Νικοπόλεως και Πρεβέζης Στυλιανός. 12-10-1952.

 8. Ο π. Σισανίου και Σιατίστης Πολύκαρπος. 12-03-1953.

 9. Ο π. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Κωνσταντίνος. 13-11-1957.

 10. Ο π. Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Τίτος. 15-12-1957.

 11. Ο π. Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Παύλος. 28-05-1960.

 12. Ο Χαριουπόλεως Αιμιλιανός. 20-09-1960.

 13. Ο Μυρίνης Χρυσόστομος. 02-10-1960.

 14. Ο Χριστιανουπόλεως Μελέτιος. 30-10-1960.

 15. Ο Συνάδων Γερμανός. 04-05-1962.

 16. Ο Αβύδου Γεράσιμος. 20-05-1962.

 17. Ο π. Τρεμπισώβου Μεθόδιος. 04-11-1962.

 18. Ο π. Πολυανής και Κιλκισίου Χαρίτων. 21-11-1965.

 19. Ο Κατάνης Ιάκωβος. 21-05-1967.

 20. Ο Ναζιανζού Παύλος. 15-03-1970.

 21. Ο π. Ουρμπνίσης Γάιος. 26-03-1972.

 22. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Γεώργιος. 23-02-1975.

 23. Ο π. Μπόδβης Ιλαρίων. 24-05-1975.

ιε) Συνοδικοί Αρχιερείς.

 1. Ο Χαλκηδόνος Μελίτων.

 2. Ο Χαλδίας Κύριλλος.

 3. Ο Σάρδεων Μάξιμος.

 4. Ο Ροδοπόλεως Ιερώνυμος.

 5. Ο Ίμβρου και Τενέδου Φώτιος.

 6. Ο Σταυρουπόλεως Μάξιμος.

 7. Ο Μύρων Χρυσόστομος.

 8. Ο Ειρηνουπόλεως Συμεών.

 9. Ο Κολωνείας Γαβριήλ.

 10. Ο Πριγκηποννήσων Καλλίνικος.

 11. Ο Δέρκων Κωνσταντίνος.

 12. Ο Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.