ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΙΟΕΝΣΟΥ

    Ονομασίες:

Λαπωνίας: 1955-1979.
Γιόενσου: 1979-2018.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

         
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Μαΐου 2020.