ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΙΛΗΤΟΥΠΟΛΕΩΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Ναθαναήλ Δικαίος: 7 Μαΐου 1956-23 Μαΐου 1967. Από Αρχιμανδρίτης. Από το 1963 τιτουλάριος Μητροπολίτης. Εις Κώου.

2) Στυλιανός Χαρκιανάκης: 6 Δεκεμβρίου 1970-13 Φεβρουαρίου 1975. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Αυστραλίας.

3) Τιμόθεος Κατσιγιάννης: 19 Μαρτίου 1977-20 Ιανουαρίου 1999. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.