ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Σπυρίδων Τραντέλλης: 26 Ιουνίου 1967-4 Δεκεμβρίου 2009. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.