ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΕΥΚΗΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Μάρκος Λίπα: 10 Σεπτεμβρίου 1950-11 Μαρτίου 1982. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

2) Ευμένιος Ταμιωλάκης: 15 Ιανουαρίου 1994-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.