ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡΩΑΔΟΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Ανδρέας Λαγούρος: 4 Φεβρουαρίου 1951-1987. Από Πρεσβύτερος. Κοίμηση.

2) Αλέξιος Παναγιωτόπουλος: 17 Μαΐου 1987-13 Μαρτίου 1999. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Ατλάντας.

3) Σάββας Ζεμπίλας: 2 Φεβρουαρίου 2002-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.