ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Πολύευκτος Φινφίνης: 3 Νοεμβρίου 1955-22 Οκτωβρίου 1963. Από Αρχιμανδρίτης. Από τις 6 Σεπτεμβρίου 1960 τιτουλάριος Μητροπολίτης. Εις Γερμανίας.

2) Γρηγόριος Θεοχάρους: 12 Δεκεμβρίου 1970-16 Απριλίου 1988. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Θυατείρων.

3) Αθανάσιος Θεοχάρους: 12 Απριλίου 1997-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.