ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΤΑΝΗΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Κασσιανός Μπεζομπράζωφ: 28 Ιουλίου 1947-4 Φεβρουαρίου 1965. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

2) Ιάκωβος Πηλίλης: 21 Μαΐου 1967-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.