ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΥΣΣΗΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Γερμανός Πολυζωίδης: 30 Σεπτεμβρίου 1941-17 Απριλίου 1962. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Ιεραπόλεως.

2) Ιωάννης Μαρτίνος: 6 Οκτωβρίου 1966-30 Σεπτεμβρίου 1984. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

3) Ελευθέριος Κατσαΐτης: 6 Φεβρουαρίου 1987-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.