ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

    Διεύθυνση:  Rum Patrikligi, Halic-Fener, 34220 Istanbul, TR.

    Σύμφωνα με στοιχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου του έτους 2011 η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως περιλαμβάνει 37 Κοινότητες με 28 Εφημερίους και 2 Διακόνους. Διαιρείται σε 5 Περιφέρειες:
α) Σταυροδρομίου, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως Δαμασκηνός
β) Ταταούλων, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος ο Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος
γ) Βοσπόρου, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος ο Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος
δ) Υψωμαθείων, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος
ε) Φαναρίου-Κερατίου κόλπου, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος ο Επίσκοπος Συνάδων Διονύσιος.

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Αθηναγόρας Σπύρου: 1 Νοεμβρίου 1948-7 Ιουλίου 1972. Από Αμερικής. Κοίμηση.

2) Δημήτριος Παπαδόπουλος: 16 Ιουλίου 1972-2 Οκτωβρίου 1991. Από Ίμβρου. Κοίμηση.

3) Βαρθολομαίος Αρχοντώνης: 22 Οκτωβρίου 1991-σήμερα. Από Χαλκηδόνος.

    Χάρτης της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

 

      Αρχείο Kmz με τις ενορίες της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

    Από την Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, πληροφορίες για Κοινότητες της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως:

Α. Περιφέρεια Σταυροδρομίου.

1) Σταυροδρόμι-Πέρα.

Β. Περιφέρεια Ταταούλων.

1) Ταταύλα.
2) Πικρίδιο-Χάσκιοϊ.

Γ. Περιφέρεια Βοσπόρου.

1) Μέγα Ρεύμα (Αρναούτ Κιοΐ-Αρβανιτοχώρι).
2) Ξηροκρήνη-Κουρούτσεσμε.
3) Νεοχώρι-Γενή Κιοΐ.
4) Μεσάχωρο-Ορτάκιοϊ-Άγιος Φωκάς.

Δ. Περιφέρεια Υψωμαθείων.

1) Έξι Μάρμαρα.
2) Κοντοσκάλι.
3) Υψωμαθειά.

Ε. Περιφέρεια Φαναρίου-Κερατίου κόλπου.

1) Εγρίκαπου-Καλιγαρία.
2) Εδιρνέκαπου.
3) Ξυλόπορτα-Λότζα.
4) Τζιβαλί.
5) Φανάρι.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.