ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΥΜΕΝΕΙΑΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Νικόδημος Χαρβαλιάς: 23 Αυγούστου 1964-18 Δεκεμβρίου 1972. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

2) Απόστολος Διμέλης: 21 Νοεμβρίου 1973-15 Νοεμβρίου 1977. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Ηλιουπόλεως.

3) Μάξιμος Μαστίχης: 11 Δεκεμβρίου 1977-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.