ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Τιμόθεος Ματθαιάκης: 26 Μαρτίου 1954-22 Μαΐου 1974. Από Μυρέων. Εις Νέας Ιωνίας.

2) Δαμασκηνός Ρουμελιώτης: 30 Μαΐου 1974-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.