ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΑΤΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΖΕΤΗΣ

   Ιστορικό σημείωμα:

   Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Γεώργιος Αλαντασβίλι 1920-20 Σεπτεμβρίου 1921 Από π. Τσηλκάνης Σχολάζων 1850-1925
         
         
         
         

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.