ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

   Διεύθυνση:

    Ιστορικό σημείωμα: Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε τον χριστιανισμό στην Κρήτη και μάλιστα στην τότε πρωτεύουσά της Γόρτυνα, στην οποία εγκατέστησε ως πρώτο Επίσκοπο τον μαθητή του Τίτο. Έτσι λοιπόν η Γόρτυνα έγινε Επισκοπή ήδη από τον 1ο αιώνα και μάλιστα Μητρόπολη όλου του νησιού. Ο Επίσκοπός της έφερε τον τίτλο του "Κρήτης". Μέχρι τον 8ο αιώνα η Κρήτη υπαγόταν στον Ρώμης και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν αναγραφές στα Τακτικά της Κωνσταντινουπόλεως για την περίοδο αυτή.

Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Τιμόθεος Παπουτσάκης: 26 Αυγούστου 1956-10 Μαρτίου 1978. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Κρήτης.

2) Κύριλλος Κυπριωτάκης: 1979-24 Απριλίου 2005. Από Κισάμου. Κοίμηση.

3) Μακάριος Δουλουφάκης: 26 Μαΐου 2005-σήμερα. Από Κνωσού.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.