ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ

    Μοσχονήσια: (τουρκ. Cunda Adası). Σύμπλεγμα νησιών στον Αδραμυττηνό κόλπο απέναντι από το Αϊβαλί (Κυδωνίες). Ονομάζονται και Εκατονήσια. Το μεγαλύτερο νησί (Μοσχονήσι) και το διπλανό του στα ανατολικά (Κρομμυδονήσι) είναι τα μόνα που έχουν μόνιμους κατοίκους. Τα υπόλοιπα κατοικούνται μόνο περιστασιακά. Εκτός από το κεντρικό νησί άλλο αξιόλογο νησί είναι η Ποροσελήνη ή Πύργος στα Βορειοδυτικά μαρτυρούμενο από την αρχαιότητα. Πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών στα Μοσχονήσια ζούσαν περίπου 10.000 Έλληνες.

    Μοσχονησίων μητρόπολη: Ήδη από τον 6ο αιώνα συναντάται στους Επισκοπικούς καταλόγους Επισκοπή Ποροσελήνης υπό τη Μητρόπολη Λέσβου. Από τα μέσα δε του 8ου αιώνα απαντάται η Επισκοπή Νήσου (Μοσχονησίων) υπαγομένη στη Μητρόπολη Εφέσου. Η Επισκοπή αυτή παύει υφισταμένη μετά το 1387. Από το 1650 μέχρι το 1763 τα Μοσχονήσια αποτελούσαν Πατριαρχική Εξαρχία. Από το 1763 μέχρι το 1766 υπάγονταν στη Μητρόπολη Σμύρνης ως ενορία. Το 1766 ανυψώθηκαν σε Επισκοπή της Μητροπόλεως Σμύρνης μετά την άκαρπη προσπάθεια του Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ανθίμου να τα υπαγάγει στη δικαιοδοσία του. Το 1872 οι κάτοικοι των Μοσχονησίων ζήτησαν την κατάργηση της Επισκοπής για οικονομικούς λόγους το αίτημά τους όμως δεν έγινε δεκτό από το Πατριαρχείο. Τον Μάρτιο του 1922 η Επισκοπή Μοσχονησίων προήχθη σε Μητρόπολη.

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Απόστολος Δανιηλίδης: 4 Σεπτεμβρίου 2000-29 Αυγούστου 2011. Από Αγαθονικείας. Εις Δέρκων.

    Χάρτης της Μητροπόλεως Μοσχονησίων.

 

     Αρχείο Kmz με νησιά της Μητροπόλεως Μοσχονησίων.

    Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Συνταγμάτιο 1855

Λ΄ ο Σμύρνης, Υπέρτιμος και Έξαρχος Ασίας Κ. Παΐσιος
Έχει Επίσκοπον τον Μοσχονησίων Κ. Μελέτιον.

Συνταγμάτιο1896

ΚΖ΄ Ο Σμύρνης (Βασίλειος) Υπέρτιμος και Έξαρχος Ασίας
έχει Επίσκοπον τον Μοσχονησίων (Ιάκωβον).

Συνταγμάτιο 1901

ΚΖ΄ Ο Σμύρνης (Βασίλειος) Υπέρτιμος και Έξαρχος Ασίας
Έχει Επίσκοπον τον Μοσχονησίων (Νεόφυτον).

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.