ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

        Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Πολύευκτος Φινφίνης: 22 Οκτωβρίου 1963-25 Ιουνίου 1968. Από Τροπαίου. Εις Ηλιουπόλεως.

2) Ιάκωβος Τζαναβάρης: 12 Αυγούστου 1969-3 Δεκεμβρίου 1971. Από Φιλαδελφείας. Κοίμηση.

3) Ειρηναίος Γαλανάκης: 16 Δεκεμβρίου 1971-1980. Από Κισάμου. Σχολάζων. Στις 26 Ιανουαρίου 1981 Κισάμου.

4) Αυγουστίνος Λαμπαρδάκης: 29 Σεπτεμβρίου 1980-σήμερα. Από Ελαίας.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.