ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ

        Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Γερμανός Καββακόπουλος 19 Φεβρουαρίου 1876-8 Φεβρουαρίου 1888 Από Κώου Εις Ηρακλείας 1835-1920
         

1) Σπυρίδων Συνοδινός: 25 Ιανουαρίου 1951-29 Απριλίου 1988. Από Απαμείας. Κοίμηση.

2) Απόστολος Διμέλης: 5 Μαΐου 1988-20 Απριλίου 2004. Από Ηλιουπόλεως. Σχολάζων.

3) Κύριλλος Κογεράκης: 25 Απριλίου 2004-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.