ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ

        Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Ειρηναίος Γαλανάκης το α΄: 22 Δεκεμβρίου 1957-16 Δεκεμβρίου 1971. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Γερμανίας.

2) Κύριλλος Κυπριωτάκης: 16 Φεβρουαρίου 1975-1979. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Γορτύνης.

3) Νεκτάριος Χατζημιχάλης: 3 Αυγούστου 1980-16 Σεπτεμβρίου 1980. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Καρπάθου.

4) Ειρηναίος Γαλανάκης το β΄: 26 Ιανουαρίου 1981-24 Αυγούστου 2005. Από π. Γερμανίας. Σχολάζων.

5) Αμφιλόχιος Ανδρονικάκης: 8 Οκτωβρίου 2005-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.