ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Δωρόθεος Γιανναρόπουλος: 26 Σεπτεμβρίου 1958-13 Ιουλίου 1974. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Αττικής.

2) Γρηγόριος Μαΐστρος: 14 Ιουλίου 1974-30 Μαΐου 1985. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

3) Γρηγόριος Παπουτσόπουλος: 21 Νοεμβρίου 1985-30 Ιανουαρίου 1996. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

4) Σεραφείμ Παπακώστας: 5 Οκτωβρίου 1996-σήμερα. Από Αρχιμανδρίτης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020.